Passports: Dragan Jovanovic & Daniela Jovanovic - from SERBIA


Sa ove strane sam obrisao skenirane pasoše moje supruge Daniele i mene, 
jer su ih ovde imali prilike videti dovoljno svedoka i iz V.I.P.-a, 
kao i iz Policijske Uprave Novi Sad i Paraćin.

Pa da ne stoje ovde, da se još neka pronevera ne desi, 
uklonio sam pasoše odavde.

S poštovanjem,
Dragan Jovanović
Novi Sad