REFERENCE

U dosadašnjem radu imali smo priliku da radimo reklamnu galanteriju i suvenire za više firmi, 
hotela, kao i radnji specijalizovanih za prodaju suvenira. Od poznatijih to su:


- Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd

- Hotel Moskva A.D. Beograd 

- Cooperativa A.D. – Hostel Fair Beograd

- Hotel Zenit D.O.O. Novi Sad

- Kibic Fenster, Novi Sad

- NS Suvenir, Novi Sad

NS Škrinja, Novi Sad


i mnogi drugi.
Comments